An-rath ar Scór na bPáistí Ard Mhach

December 11th, 2013 | cultur

An-rath ar Scór na bPáistí Ard Mhach

Bhí scaifte breá bailithe istigh i gClubtheach Chláirsigh Bhéal Átha an Airgid ag an deireadh seachtaine do thráthnóna breá siamsaíochta a d’eagraigh Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha, i bhfoirm Scór na bPáistí. Is é atá i gceist le Scór na bPáistí ná deis a thabhairt do pháistí bunscoile páirt a ghlacadh sna comórtais sin a bhíonn sa Scór ach gan an iomaíocht chéanna bheith i gceist leis. Is iad na comórtais a bhíonn sa Scór ná rince céilí, amhránaíocht aonair, aithriseoireacht, ceol uirlise, grúpa bailéad, nuachleas, tráth na gceist agus rince seit. Bhí páistí i láthair ó chlubanna agus ó scoileanna ar fud an chontae, le hionadaithe ó Bhéal Leice, ó Dhoire Mhic Cais, ó Chill Shléibhe, ón Mhullach Bhán, ó Dhoire Núis, ó Chrois Mhic Lionnáin, ón Mhullach Breac, ó Choilleach Eanach.

Cuireadh taispeántas speisialta de chultúr na hÉireann agus de bhua na bpáistí ar an ardán agus bhain a raibh i láthair an-sult ar fad as an fhéasta ceoil, rince agus aithriseoireachta. Rinne Áine Bean Uí Choinn jab iontach mar bhean an tí mar is nós léi agus thréaslaigh sí na páistí uilig as an bhua ar leith atá le feiceáil go soiléir i gcontae Ard Mhacha. Ghabh sí buíochas le Peadar Mac Murchaidh atá i ndiaidh seasamh siar ó ról an Oifigigh Chultúir le glacadh leis an ról mar leasChisteoir. Thug an tOifigeach úr Cultúir Seán Ó Maoilsté ardmholadh do na páistí uilig a ghlac páirt i Scór na bPáistí agus leis na daoine uilig a chuidigh leis an imeacht a reachtáil, go háirithe Peadar, nó thug sé ardán do na páistí is óige lena suim i gcultúr na hÉireann a cheiliúradh trínár gcuid traidisiún ealaíona féin. Bhronn Seán agus Gary Farrell, cathaoirleach Chumann na mBunscoileanna Ard Mhacha, boinn ar achan pháiste a bhí páirteach.

Is mór an t-ardú croí a thugann siad do bhaill uile an choiste cultúir go raibh neart amhrán Gaeilge le cluinstin agus léiríonn sé arís eile an t-ardmeas atá ag muintir Ard Mhacha ar ár dteanga náisiúnta féin. Tá i gceist ag an Choiste Cultúir i gcomhar le Cumann na mBunscoileanna Ard Mhacha an t-imeacht seo a fhás don bhliain seo chugainn agus deis a thabhairt do níos mó páistí sult a bhaint as cultúr na nGael. Is cinnte go raibh lá deas pleisiúrtha ag achan duine a d’fhreastail ar an imeacht agus tá siad uilig ag súil go mór leis ar an bhliain seo chugainn. Go raibh maith agat le Cláirsigh Bhéal Átha an Airgid as an fháilte mhór a cuireadh romhainn uilig, le Peadar, Áine agus Marion, le Gary Farrell agus leis na clubanna agus scoileanna uilig a ghlac páirt i Scór na bPáistí.

The Armagh GAA Culture Committee organised a great afternoon’s entertainment in the Silverbridge Harps clubrooms at the weekend, when Scór na bPáistí was organised for the very first time. The Culture Committee decided to organise Scór na bPáistí to give an opportunity to primary school children to take part in the Scór competitions on a non-competitive basis, which are céilí dancing, solo singing, recitation, traditional music, ballad group, novelty act, quiz and set dancing. The event attracted children from clubs and schools across the county, with participants from Beleek. Derrymacash, Killeavy, Mullaghbane, Derrynoose, Crossmaglen, Mullabrack and Cullyhanna.

It proved to be a fantastic demonstration of Irish culture and of the talent of our children and everyone in attendance thoroughly enjoyed the feast of music, song, dance and recitation. Anne Quinn did a fantastic job as bean an tí as usual and she paid tribute to all of the children for the abundance of talent that exists in county Armagh. She thanked outgoing Culture Officer Peadar Mac Murchaidh, who was elected to the role as Vice-Treasurer, for his dedication to the promotion of the Irish language and culture over recent years. Newly-appointed Cultre Officer Seán Ó Maoilsté praised the children who took part in Scór na bPáistí and all those involved in organising the event, especially Peadar, as it give an opportunity to the youngest children to develop their interest in the Irish culture by using our own traditional artforms of song, dance, music and poem. Medals were presented to all participants by Seán Ó Maoilsté and Chair of Cumann na mBunscoileanna Gary Farrell.

It is also a great source of inspiration to the members of the Culture Committee to hear so much Irish being spoken and being sang by the children, as it reflects the high esteem in which our own native language is held in County Armagh. The Culture Committee and Cumann na mBunscoileanna intend to develop the Scór na bPáistí event next year to give an opportunity to even more children to enjoy the culture of the Gael. All those who attended the event had a very enjoyable day and are looking forward to next year’s event already. Thank you to host club Silverbridge Harps for their hospitality, to Peadar, Áine and Marion, to Gary Farell and to all the clubs and schools who participated.

Comments

comments


Simply Fruit
Mac Interiors
Linewoods
Lenco