Armagh GAA Launch Relay Run for Irish Language

February 20th, 2014 | cultur

Armagh GAA Launch Relay Run for Irish Language

Armagh GAA added its support to a major national relay run for the Irish language, when they launched Rith 2014 at half time in Sunday’s Armagh and Down National Hurling League tie.
Representatives from clubs across Armagh joined county board acting chairperson Michael Geoghegan, acting secretary Fr Rory Coyle, PRO Reámonn Ó Ciaráin and Irish Cultural Officer Seán Ó Maoilsté to launch the Armagh leg of the run, which will take place on Friday 14 March. Armagh GAA invites all members and supporters to take part in the Armagh leg of the run and will sponsor a kilometre of the run in the city.
The run, which coincides with the international Irish language festival Seachtain na Gaeilge or Irish language week, gets underway in the Cork Gaeltacht of Baile Bhuirne on Friday 7 March, travelling around the southern and eastern coast of Ireland, cutting across into Cavan and Donegal, before moving through Tryone, Armagh and Down and finishing in Belfast on Saturday 15 March. A special baton, containing a message from Irish President Mícheál D Ó hUiginn, is passed from group to group who sponsor and run a one kilometre leg of the relay run. Irish language groups, GAA and sports clubs, community organisations, schools and youth clubs are encouraged to take part in the relay to raise the profile of the Irish language.
Rith 2014 will visit Armagh on Friday 14 March, when it will commence at the bunscoil in the CBS Primary School at 9.30am. The run will make its way through the city centre, the Shambles, Convent Road, Nursery Road and Drumarg, finishing the Armagh city relay at the Athletic Grounds around 10.30am. The organisers will then travel to Camloch and will recommence the run, following a course into Newry city. If you would like to find out more about how your club can become involved, you can contact the Armagh coordinator Seán Ó Maoilsté at sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.
Thug CLG Ard Mhacha a dtacaíocht iomlán d’ollrith sealaíochta náisiúnta don Ghaeilge, nuair a lainseáladh Rith 2014 ag leathama sa chluiche iomána idir Ard Mhacha agus An Dún ar an Domhnach. Bhí ionadaithe ó chlubanna ó achan chuid den chontae i láthair in eineacht leis an chathaoirleach gníomhach Mícheál Mac Eochagáin, leis an rúnaí gníomhach an tAthair Ruairí Mac Giolla Chomhaill, leis an Oifigeach Caidreamh Poiblí Réamonn Ó Ciaráin agus leis an Oifigeach Gaeilge Seán Ó Maoilsté. Beidh an rith sealaíochta in Ard Mhacha Dé hAoine 14 Márta agus ba mhaith le CLG Ard Mhacha cuireadh a thabhairt dár mbaill agus dár lucht tacaíochta bheith páirteach san ollrith speisialta seo.
Tá an Rith mar chuid den fhéile idirnáisiúnta Seachtain na Gaeilge agus cuirfear tús leis i nGaeltacht Chorcaí i mBaile Bhuirne Dé hAoine 7 Márta. As sin, leanfaidh an rith cúrsa thart ar chósta theas agus thoir na hÉireann, rachaidh trasna chuig an Chabhán agus Dún na nGall, agus tiocfaidh ar ais trí Thír Eoghain, Ard Mhacha agus an Dún. Tiocfar deireadh leis an rith i mBéal Feirste Dé Sathairn 15 Márta. Cuirfear bata speisialta sealaíochta, ina mbeidh teachtaireacht ón Uachtarán Mícheál D. Ó hUiginn, ar aghaidh ó ghrúpa go grúpa a thugann urraíocht le ciliméadar amháin den chúrsa a rith. Spreagtar grúpaí Gaeilge, cumainn CLG agus spóirt, eagraíochtaí pobail, scoileanna agus clubanna óige bheith páirteach sa rith, a bhfuil mar aidhm aige próifíl na Gaeilge a ardú.
Beidh Rith 2014 in Ard Mhacha Dé hAoine 14 Márta agus cuirfear tús leis ag Bunscoil na mBráithre Críostaí ar 9.30am. Rachaidh na rannpháirtithe trí lár na cathrach, an Seamlas, Bóthar an Chlochair, Bóthar na Naíolainne agus Droim Airg, agus bainfidh sé a cheannscríbe amach ag an Pháirc Lúthchleasa thart ar 10.30am. Rachaidh lucht eagraithe an reatha as sin go Camloch agus cuirfear tús leis an rith arís eile nuair a rithfear isteach chuig cathair an Iúir. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar cad é mar is féidir le club s’agat féin bheith páirteach, is féidir teagmháil a dhéanamh le comhordaitheoir Ard Mhacha den rith Seán Ó Maoilsté ag sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

Comments

comments


Simply Fruit
Mac Interiors
Linewoods
Lenco