Learn Irish with Armagh GAA

January 10th, 2017 | cultur

Learn Irish with Armagh GAA

Armagh GAA is joining up with local Irish language community group CAIRDE Teo to offer an opportunity to those interested in Irish to learn our native tongue and to brush up on their language skills. Intensive Irish language courses will be held in the Athletic Grounds from 10am to 4pm on Saturday 21 January for beginners, intermediate and advanced levels. The cost of the courses will be £10. Cairde Teo and Armagh GAA have held similar courses before and they have proven to be extremely popular with learners from throughout Armagh and indeed from across Ulster attending our classes. The classes have also received the backing of a number of our inter-county stars, with senior hurling goalkeeper Simon Doherty and senior footballers Charlie Vernon, Oisín Mac Íomhair and Aidan Forker attending the classes to brush up on their Irish.

As part of the intensive courses, the Armagh GAA Culture Committee have also invited national Irish language group Conradh na Gaeilge to bring their Irish language roadshow, Our Shared Language, to the Athletic Grounds. The roadshow will feature a pop-up exhibition, as well as a talk by Réamonn Ó Ciaráin on the influence of Irish on the English language and a presentation by Seán Ó Maoilsté on recent Irish language development in Armagh. The roadshow will get underway at 11.30am with lunch being served at 1pm. Classes will recommence after lunch at 2pm. For more information on the intensive Irish course or other Irish classes in Armagh or to book a place in one of the classes, contact Seán on irishculturalofficer.armagh@gaa.ie or 028 3751 5229.

Tá CAIRDE Teo ag teacht le chéile le CLG Ard Mhacha le deis a thabhairt dóibh sin a bhfuil suim acu teanga dhúchais na hÉireann a fhoghlaim nó cur lena gcuid Gaeilge. Beidh dianchúrsaí Gaeilge ar siúl sa Pháirc Lúthchleasa idir 10am agus 4pm Dé Sathairn 21 Eanáir d’fhoghlaimeoirí bunranga, meánranga agus ardranga. Beidh costas £10 ar na cúrsaí. Tá dianchúrsaí mar seo déanta ag Cairde Teo agus CLG Ard Mhacha roimhe seo agus bíonn éileamh ard orthu le foghlaimeoirí ó achan chuid den chondae agus ón chúige ar fad. Bíonn roinnt de réaltaí idirchontae Ard Mhacha ag freastal ar na ranganna fosta le cúl báire iomána an chontae Simon Doherty agus na peileadóirí sinsear Charlie Vernon, Oisín Mac Íomhair agus Aidan Forker.

Mar chuid de na dianchúrsaí, thug Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha cuireadh don ghrúpa náisiúnta Gaeilge, Conradh na Gaeilge, lena seó bóthair, Ár dTeanga Chomhroinnte, a thabhairt chuig an Pháirc Lúthchleasa. Mar chuid den seó bóthair, beidh taispeántas ar an teanga, beidh caint le Réamonn Ó Ciaráin ar thionchar na Gaeilge ar an Bhéarla agus beidh cur i láthair le Seán Ó Maoilsté ar fhorbairtí in earnáil na Gaeilge in Ard Mhacha le blianta beaga anuas. Cuirfear tús leis an seó bóthair ar 11.30am agus cuirfear lón ar fáil ar 1pm. Beidh na ranganna ag tosú arís i ndiaidh am lóin ar 2pm. Le h-áit a chur in áirithe ag na dianchúrsaí nó le tuilleadh eolais a fháil ar ranganna eile Gaeilge in Ard Mhacha, dean teagmháil le Seán ar irishculturalofficer.armagh@gaa.ie nó ar 028 3751 5229.

Comments

comments


Simply Fruit
Mac Interiors
Linewoods
Lenco