Learn Irish with Armagh GAA

January 19th, 2015 | cultur

Learn Irish with Armagh GAA

Armagh GAA are joining up with local Irish language organisation Cairde Teo in Armagh city to offer an opportunity to our members across the county to learn our native language and to brush up on their Irish language skills. Intensive Irish courses will be held in the Athletic Grounds from 11am to 4pm on Saturday 31 January for beginners, intermediate and advanced levels. The cost of £10 includes lunch. Armagh GAA has held similar courses before and they have proven to be extremely popular with learners from throughout Armagh and indeed from across Ulster attending our classes. The classes have also received the backing of a number of our inter-county stars with senior hurling goalkeeper Simon Doherty  and senior footballers Charlie Vernon and Oisín Mac Íomhair attending the classes to brush up on their Irish. Armagh GAA also supports the Department of Culture’s Líofa campaign, which encourages people to sign up to a personal pledge to learn Irish in 2015. If you have not taken on a New Year’s Resolution, why not make learning Irish your aim for 2015. For more information or to book a place in one of the classes, contact Seán on pro.armagh@gaa.ie or 028 3751 5229.

Tá CLG Ard Mhacha i gcomhar leis an eagraíocht áitiúil Cairde Teo ag tabhairt deise dár mbaill ar fud an chontae ár dteanga dhúchais a fhoghlaim den chéad uair nó cur lena gcumas sa teanga. Beidh dianchúrsaí Gaeilge ar siúl sa Pháirc Lúthchleasa idir 11am agus 4pm Dé Sathairn 31 Eanáir do thosaitheoirí, d’fhoghlaimeoirí meánleibhéil agus d’fhoghlaimeoirí ardleibhéil. Clúdaíonn an costas £10 lón. Reáchtáil CLG Ard Mhacha dianchúrsaí Gaeilge roimhe seo agus bhí ard-éileamh orthu le foghlaimeoirí ó achan chearn den chontae agus den chúige féin. I measc na ndaltaí atá i ndiaidh freastal ar na ranganna, tá roinnt dár réaltaí idirchontae le cúl báire iománaíochta sinsear Simon Doherty agus peileadóirí sinsear Charlie Vernon agus Oisín Mac Íomhair. Tacaíonn CLG Ard Mhacha leis an fheachtas ‘Líofa’ de chuid na Roinne Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, atá ag iarraidh ar dhaoine tiomantas pearsanta a thabhairt go bhfoghlaimeoidh siad Gaeilge le linn 2015. Mar sin, mura bhfuil dea-rún agat don bhliain, thig leat foghlaim na Gaeilge a leagan mar sprioc duit féin in 2015. Le tuilleadh eolais a fháil nó le háit a chur in áirithe i gceann ar bith de na ranganna, déan teagmháil le Seán ar pro.armagh@gaa.ie nó 028 3751 5229.

Comments

comments


Simply Fruit
Mac Interiors
Linewoods
Lenco