Poc Fada

March 12th, 2015 | cultur

Poc Fada
Beidh Poc Fada bliantúil Thulaigh Sháráin ar siúl ar an cheathrú lá déag de mhí an Márta ar 10:45/11:00am. Cúrsa ar an bhóthar atá ann atá 1.5 míle ar fad, ag tosú ó Eaglais Drumsallen agus ag críocnú ag Club Uí Chonaill. Is é seo an ceathrú bliain den Phoc Fada. Ócáid mhór í i bhféilire an chlub anois.
Tharla láinseáil an Phoic Fhada Dé Domhnaigh an cúigiú lá déag de mhí Feabhra ag CLG Thulaigh Sáráin. Ba mhaith leis an lucht eagraithe a rá gur ócáid spraíúil í seo d’achan duine a ghlacfas páirt agus don lucht féachanna fosta. Is é an aidhm atá leis an chomórtas ná an méid is lú seansanna a bheith ag rannpháirtí an cúrsa a chur i gcrích.Níl ann ach píosa craic agus ní chaithfidh tú bheith i d’imreoir iománaíochta/camógaíochta.
Beidh rannóg ann a oireann do gach duine. Beidh ceithre rannóg ann mar a bhí anuraidh: rannóg na bhfear, rannóg na mban, agus rannóg d’fir agus do mhná le chéile. Is cuma más duine fásta nó béirt ógánach, nó fiú daoine nach n-imríonn spórt agus atá díreach amuigh don chraic. Beidh rannóga ann do dhaoine óga idir dhá bhliain déag agus sé bliana déag. Cosnaíonn sé £10 do dhaoine fásta agus £5 do dhaoine óga agus beidh triúr ar an fhoireann.
Beidh rannpháirtithe ann ó gach cuid den chontae agus den chúige. Bíonn an-chraic ann idir na hiomaitheoirí agus geallaimid daoibh go mbeidh sé iomaíoch fosta. Beidh na fir ó Eoghan Ruadh, Coillidh Chanannáin ag iarraidh ceithre chomórtas as a chéile a bhaint. Beidh buachaillí an Chéide agus lucht Chú Chulainn ag iarraidh stop a chur leo.
Tá an ócaid seo ag éirí níos fearr gach bliain. Chuaigh líon na bhfoirne i méid ó 15 foireann déag sa bhliain 2011 go 32 foireann sa bhliain 2014.
I mbliana, tá súil ag an lucht eagraithe níos mó ná daichead foireann a fháíl. Cuidíonn sé le hioncam Thulaigh Sáráin. Ná déanaigí dearmad go dtéann an t-airgead uilig chuig forbairt na bhfoirne faoi aois.
Beidh an bronnadh ar siúl ag Mary Anns le h-anraith agus ceapairí ar fáil do gach duine. Ina dhiaidh, beidh tráthnona siamsaíochta ann.
Beidh crannchur ag tarlú fosta le duaiseanna ar nós geansaí Chill Chainnigh sínithe ag seaimpíní na hÉireann 2014 agus geansaí peile Chiarraí sínithe ag seaimpíní na hÉireann anuraidh, agus duaiseanna eile nach iad fosta.
Glacann an comórtas cúpla uair le críochnú agus tá fáilte romhaibh uilig.
Lá den scoth a bheas ann agus baineann gach duine sult agus spraoi as i gcónaí. Bealach iontach é leis an Satharn a chaitheamh le do chlann, le chairde agus le comrádaithe club ag tiomáint sliotair suas an bóthar. Bígí a​nn.

Comments

comments

Comments

comments


Simply Fruit
Mac Interiors
Linewoods
Lenco