Armagh GAA launch Irish language fun run

February 18th, 2016 | Events

Armagh GAA launch Irish language fun run

The Gaels of Armagh will have an opportunity to take part in the national Irish language fun run, Rith 2016, which comes to Armagh city at 4pm on Saturday 12 March. The biennial run was launched at half time during Sunday’s National hurling league game between Armagh and Down in the Athletic Grounds. Rith is a relay run, which was first organised six years ago with the aim of raising the profile of the Irish language right across the island.

Thousands have taken part in the run and carried the baton containing a message from the Irish President. The run takes place during the Irish language festival Seachtain na Gaeilge and will this year commence in Celbridge, County Kildare on 4 March, covering every county in Ireland and finishing at the GPO on O’Connell Street in Dublin on 14 March.

The Armagh leg of the run on Saturday 12 March will begin at the Pearse Óg social club at 4pm and participants will run on Dalton Road, turning left at Irish Street, before taking right into Ogle Street to make its way through the town centre as far as the Shambles roundabout. The run will continue on across the roundabout onto Railway Street and turn left onto Lonsdale Road, before crossing the roundabout onto the Loughgall Road, where it will finish up at Armagh Harps’ social club.

Armagh GAA are inviting local clubs, players and supporters to show their support for our national language by taking part in the run in Armagh on Saturday 14 March. To find out more or to express an interest in helping out or indeed in taking part, you can contact Seán at pro.armagh@gaa.ie.

Beidh deis ag Gaeil Ard Mhacha páirt a ghlacadh sa rith sealadach náisiúnta don Ghaeilge, Rith 2016, a bheas in Ard Mhacha ar 4pm Dé Sathairn 12 Márta. Seoladh an rith débhliantúil ag leathama sa chluiche sa tsraith náisiúnta iománaíochta idir Ard Mhacha agus An Dún sa Pháirc Lúthchleasa. Rith sealaíochta atá i gceist a eagraíodh den chéad uair sé bliana ó shin agus an aidhm aige próifíl na Gaeilge a ardú ar fud an oileáin.

Tá na mílte i ndiaidh páirt a ghlacadh sa rith agus bata a iompar leo ina bhfuil teachtaireacht ó Uachtarán na hÉireann. Bíonn an rith ar siúl i rith na féile Ghaeilge Seachtain na Gaeilge agus beidh sé ag tosú i gCill Droichid, Contae Cill Dara ar 4 Márta, ag cuimsiú 32 contae na hÉireann agus ag críochnú ag Ardoifig an Phoist ar Shráid Uí Chonaile i mBaile Átha Cliath ar 14 Márta.

Cuirfear tús leis an rith in Ard Mhacha Dé Sathairn 12 Márta ag club sóisialta na bPiarsach Óg ar 4pm agus rithfidh na rannpháirtithe suas Bóthar Dalton, ag tiontú ar chlé ag Sráid na nGael, agus ansin ar dheis ar Shráid Ogle le dul trí lár an bhaile a fhad le timpeallán an tSeamlais. Rachaidh an Rith ar aghaidh ar Shráid an Iarnróid agus ar chlé ansin ag Bóthar Lonsdale, roimh dhul trasna na timpealláine ar Bhóthar Loch gCál, áit a gcríochnóidh sé ag club sóisialta Chláirsigh Ard Mhacha.

Tá CLG Ard Mhacha ag tabhairt cuireadh do chlubanna áitiúla, d’imreoirí agus dár lucht tacaíochta tacaíocht a léiriú dár dteanga náisiúnta trí pháirt a ghlacadh sa rith in Ard Mhacha Dé Sathairn 14 Márta. Le tuilleadh eolais a fháil nó más suim leat cuidiú nó páirt a ghlacadh, is féidir teagmháil a dhéanamh le Seán ag pro.armagh@gaa.ie.

Comments

comments


Simply Fruit
Mac Interiors
Linewoods
Lenco