County Convention 2014

December 8th, 2014 | Football, Hurling News

County Convention 2014

The Madden Raparees club played host to the Armagh County Convention on Sunday 7th December with club delegates from across the county making their way to the Madden community centre to review the GAA year in ArdMhacha, to decide the incoming County Officers and Management Committee and to discuss the motions put forward by Armagh clubs.

Outgoing chairperson Pól Ó Dougáin opened up by addressing the delegates and focused on the Irish proverb Ní neart go cur le chéile to encourage everyone in the county to work together to realise the potential that exists for success within our county. Pól’s successful tenure was acknowledged by all delegates with a lengthy applause thanking him for his contribution to the Association in Armagh. Father Rory introduced his Secretary’s Report and thanked all of the clubs for their support over the past year. Gerard Boyle began his presentation of the annual accounts and there is little doubt that his dedication and professional approach to his role as Treasurer has brought the county’s finances to a much healthier and transparent position. The reports from all outgoing officers were presented to delegates and adopted, with Pól Ó Dougáin thanking all officers and sub-committee members for their hard work throughout the year.

As position of cathaoirleach was unopposed, incoming chairperson Paul McArdle from Middletown oversaw the election of new officers for the County Committee, who were elected as follows:

Cathaoirleach/Chairperson: Paul McArdle
LeasChathaoirleach/ViceChairperson: Brian Smyth
Rúnaí/Secretary: Paul Dougan
LeasRúnaí/Assistant Secretary: Fr Rory Coyle
Cisteoir/Treasurer: Gerard Boyle
LeasChisteoir/Assistant Treasurer: Peter Murphy
Oifigeach Forbartha/Development Officer: Pádraig Haughey
Oifigeach Oiliúna/Games& Coaching Officer: Tom Morgan
Oifigeach Cultúir/Culture Officer: Réamonn Ó Ciaráin
Oifigeach Caidrimh Phoiblí/PRO: Seán Ó Maoilsté
Oifigeach Iomána/Hurling Officer: Liam Ross
Teachtaí Comhairle Uladh/Ulster Council Delegate: Fr Rory Coyle & Michael Geoghegan
Teachta Ardchomhairle/Central Council Delegate: Eddie Hughes

Following the election of officers, a discussion ensued on the motions and recommendations put forward by clubs. Delegates voted overwhelmingly to introduce a sanction to allow a player at underage level to compete for another club for a one year duration, if their home club does not have a team at the same age group. The Senior, Intermediate and Junior football structure within the county, which was brought in temporarily to last until 2014, was ratified as the permanent structure for league and championship. Delegates voted in favour of introducing measures to ensure that teams who have already played in the championship may not be drawn against each other prior to the quarter final stage. Delegates also voted overwhelmingly in favour of Under 21 teams being allowed the opportunity to apply to play in a championship which is at a higher or lower level than the club’s senior team.

The County Convention was rounded up by an address from new Armagh GAA Chairperson Paul McArdle, who was warmly congratulated on his appointment. The overall message coming from the Convention was the resounding support of Armagh clubs for the direction that our county management committee has taken us over the last few years. The future of Armagh GAA looks very bright, both on and off the field and we wish Paul McArdle and all of the officers the very best of luck as we strive to continue the great work of the outgoing committee.

 

Chuir Rapairí na Madán fáilte roimh theachtaí ó chlubanna ar fud an chontae Dé Domhnaigh 7 Nollaig nuair a tionóladh Cruinniú Cinn Bliana CLG Ard Mhacha in ionad pobail na Madán le súil siar a chaitheamh ar an bhliain atá thart, le hOifigigh nua Contae a thoghadh agus le plé a dhéanamh ar na rúin a chuir clubanna Ard Mhacha isteach.

Ba é an cathaoirleach a bhí ag imeacht Pól Ó Dougáin a chuir tús leis an choinbhinsiún nuair a dhírigh sé ar an seanfhocal “Ní neart go cur le chéile” leis an chontae a ghríosú teacht le chéile agus comhoibriú leis an chumas atá sa chontae a fhíorú. Aithníodh an tréimhse rathúil a chaith Pól mar chathaoirleach le bualadh bos croíúil óna raibh i láthair le buíochas a thabhairt dó as a bhfuil déanta aige don Chumann in Ard Mhacha. Chuir an tAthair Ruairí a Thuarascáil Rúnaí i láthair agus ghabh sé buíochas leis na clubanna as an tacaíocht a thug siad dó le bliain anuas. Rinne Gerard Boyle cur i láthair cuimsitheach ar na cuntais bhliantúla agus is léir go bhfuil cúrsaí airgeadais an chontae i bhfad níos sláintiúla agus níos trédhearcaí mar gheall ar an tiomantas agus ar an ghairmiúlacht a thugann Gerard dá ról mar Chisteoir. Cuireadh tuairiscí na n-oifigeach go léir faoi bhráid na dtoscairí agus glacadh leo, agus ghabh Pól Ó Dougáin buíochas leo uilig agus le baill na bhfochoistí as an obair chrua i rith na bliana.

Ó tharla nach raibh ach duine amháin san iomaíocht do ról an chathaoirligh, ghlac Paul McArdle as Coillidh Chanannáin leis an chathaoir le maoirsiú a dhéanamh ar thoghadh na n-oifigeach úr ar Choiste an Chontae. Seo a leanas na torthaí:

Cathaoirleach: Pól Mac Ardail/ Paul McArdle
LeasChathaoirleach: Brian Mac Gabhann/ Brian Smyth
Rúnaí: Pól Ó Dougáin/ Paul Dougan
LeasRúnaí: An tAthair Ruairí Mac Giolla Chomhaill/ Fr Rory Coyle
Cisteoir: Gearard Ó Baoill/ Gerard Boyle
LeasChisteoir: Peadar Mac Murchaidh/ Peter Murphy
Oifigeach Forbartha: Pádraig Ó hEachaidh/ Pádraig Haughey
Oifigeach Oiliúna: Tomás Ó Muireagáin/ Tom Morgan
Oifigeach Cultúir: Réamonn Ó Ciaráin
Oifigeach Caidrimh Phoiblí: Seán Ó Maoilsté
Oifigeach Iomána: Liam Rosach/ Liam Ross
Teachtaí Comhairle Uladh: An tAthair Ruairí Mac Giolla Chomhaill & Mícheál Mac Eochagáin/ Fr Rory Coyle & Michael Geoghegan
Teachta Ardchomhairle: Éadbhard Ó hAodha/ Eddie Hughes

I ndiaidh thoghadh na n-oifigeach, rinneadh plé ar na ruin agus ar na moltaí a chuir na clubanna isteach. Vótáil toscairí d’aonghuth le glacadh le h-aistriú úr a ligfeadh d’imreoir faoi aois imirt do chlub eile ar feadh bliana dá mba rud nach raibh foireann ag a gclub baileag an aoisghrúpa sin. Glacadh leis an struchtúr peile sinsear, idirmhéanach agus sóisear, a glacadh isteach go sealadach a fhad le 2014, glacadh leis mar bhuanstruchtúr do shraitheanna agus do chraobhacha an chontae sa pheil. Bhí toscairí i bhfách le modh a thabhairt isteach a chinnteodh nach féidir foirne atá i ndiaidh imirt in éadan a chéile sa chraobh a tharraingt amach le h-imirt in éadan a chéile arís roimh chéim an cheathrú ceannais. Chaith toscairí vóta chomh maith le deis a thabhairt d’fhoirne faoi 21 iarratas a dhéanamh le h-imirt i gcraobh atá ag leibhéal níos airde nó níos isle ná an leibhéal ag a n-imríonn foireann shinsear an chlub.

Cuireadh clabhsúr le Coinbhinsiún an Chontae nuair a labhair Cathaoirleach úr CLG Ard Mhacha Paul McArdle agus rinne a raibh i láthair comhghairdeas leis ar a cheapachán úr. Is é an teachtaireacht mhór a tháinig amach ón chruinniú ná go bhfuil clubanna Ard Mhacha go hiomlán taobh thiar den treo a bhfuil coiste bainistíochta ár gcontae i ndiaidh sinn a thabhairt le blianta beaga anuas. Tá todhchaí gheal roimh Ard Mhacha, ar an pháirc agus as an pháirc fosta agus guíonn muid gach rath ar Paul McArdle agus ar na h-oifigigh uilig agus iad ag iarraidh leanstan leis an obair iontach a d’fhág an coiste deireanach mar dhúshraith dóibh.

Comments

comments


Simply Fruit
Mac Interiors
Linewoods
Lenco